Time Block

Bạn dành thời gian của mình vào việc gì? Chúng ta thường có xu hướng nghĩ rằng quản lý thời gian nghĩa là cố gắng làm nhiều việc trong một ngày nhất có thể. Nhưng thật ra nếu bạn nghĩ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ hết việc trong một ngày cả. Điều bạn […]